Výhody pravidelné údržby počítače

Jan 8, 2024

Čistíte pravidelně svůj počítač? A teď nemyslíme jen klávesnici a monitor… Pravidelné kompletní vyčištění počítače totiž přináší mnohé výhody, a to nejen pro počítač samotný.  Pojďme se tedy stručně podívat na ty nejdůležitější.

Prevence přehřívání a propadů ve výkonu

Prach a jiné nečistoty po nějaké době mohou částečně či úplně zacpat cirkulaci vzduchu. Tím se zvedá teplota zařízení, což má za následek přímé omezení výkonu CPU i GPU. Kromě toho může docházet i k pádům systému.

V neposlední řadě, pokud máte například notebook, pak práce na zařízení, které se přehřívá, může být značně nepříjemná, ať již kvůli rozpálené klávesnici nebo nepříjemnému zvuku ventilátorů, které musejí pracovat na plný výkon.

Vyčištěním cest pro cirkulaci vzduchu tomu lze snadno předejít.

Vyšší spolehlivost

Prach se bohužel nemusí držet jen v místech, kde má vliv na cirkulaci vzduchu, ale prakticky kdekoliv v zařízení. Může tak snadno způsobit zkrat na elektronice, se kterým může souviset jak dočasné nestandardní chování zařízení, tak poškození hardware. Nutné je také zmínit, že takové poškození nebude s nejvyšší pravděpodobností výrobcem uznáno jako záruční vada.

Při čistění elektronických komponent toto riziko rovněž výrazně omezíte

Prodloužená životnost

Zařízení, které je pravidelně udržováno, má mnohem vyšší šanci dožít se vysokého věku, ať již z důvodu, že jeho hardware může operovat po většinu života produktu při nižších teplotách, tak proto, že riziko zkratu či jiného poškození akumulovanými nečistotami bude minimální.

Estetika a hodnota zařízení

Čisté zařízení samozřejmě nejen lépe vypadá, ale lépe se na něm i pracuje. A pokud jej udržujete pravidelně, pak při jeho případném prodeji bude mít určitě vyšší hodnotu, než kdyby tomu tak nebylo.

Čisté a zdravé prostředí

Tento poslední bod sice nemá vliv na samotné zařízení, ale přesto je z uvedených bodů ten nejdůležitější. Týká se totiž vašeho zdraví.

Prach v zařízení může pomoci k různým respiračním obtížím či alergiím, znečištěná klávesnice zase může být líhní bakterií.

Nenechávejte tedy svůj počítač dlouho bez údržby.

Jak často čistit?

Obecně lze říci, že důkladné očištění vnějšku zařízení a jeho chlazení by mělo proběhnout alespoň jednou za půl roku. Kompletní vyčištění zařízení pak jednou ročně.

Samozřejmě je zde nutné počítat s faktory jako je například prašné prostředí, ve kterém může být potřebná frekvence mnohem častější.

Jak to provést?

Základní očistění vnějšku zařízení zvládne každý s pomocí hadříku a kartáčku, či rovnou nějakého základního čisticího setu. Velká část produktů je i uživatelsky přístupná a je tak možné se dostat k chladícím cestám bez porušení záruky. Zde postačí jemně vymést prach buď za pomoci kartáčku/štětce z chladících cest nebo jej vyfoukat kompresorem. Upozorníme zde ale, že je potřeba dát pozor, aby tyto nástroje byly antistatické a nedošlo ke způsobení elektrostatického výboje a poškození zařízení.

Pokud zde potřebujete nějak poradit či pomoci nebo rovnou zařídit kompletní vyčištění vašeho zařízení, pak se na nás můžete kdykoliv obrátit na telefonním čísle 377 330 025 nebo na email lenovo@opencc.eu